Kineziologický rozbor  - podrobné vyšetření stoje, sedu, lehu, chůze a pohybových aktivit všedního dne, včetně pracovních poloh, sedu v autě, správnosti obuvi. K vyšetření používáme i podoskop – zrcadla na nichž lze vyšetřit správnost  zatížení chodidla a tím ovlivnění stoje i pohybového stereotypu kroku.