Ultrazvuk – fyzikální podstatou se ultrazvuk neliší od zvuku. Je to podélné vlnění charakterizované střídavým zhušťováním a ředěním prostředí. Účinky: mechanické namáhání látky, urychlení chemických reakcí, analgetický, spasmolytický.  Použití: po kontuzích, distorzích, luxacích, u akutní artritidy, artrózy, při amputačních bolestech, při léčbě Dupuytrenovy kontraktury.