Magnetoterapie – Magnetické pole je vytvářeno účinky elektrického proudu. Silové magnetické pole má vektor, v každém bodě prostoru má svůj určitý směr
a velikost. Klinicky magnetoterapie účinkuje takto: hyperémie – vasodilatační účinek, analgezie, myorelaxační      i myotonizační  = normalizuje tonus svalstva, immunostimulační, celkově relaxační účinek ze sekrece endorfinů, pokles krevní srážlivosti. Používá se pro snížení spasticity, zvýšení svalového napětí, u poúrazových stavů, chronických zánětlivých onemocnění, mimokloubních forem revmatizmu, bolestí páteře, cévních poruch,při léčbě migrén, varixů, varikózních vředů, sinusitid, bronchitid, laryngitid, astmatu, chronických gynekologických a urologických onemocnění, kožních defektů, pro zvýšení imunity.