Kabatova metoda – základním neurofyziologickým mechanizmem je cílené ovlivňování aktivity motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulsů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Motorické neurony jsou ovlivňovány také eferentními impulsy z mozkových center, která reagují
na aferentní impulsy , přicházejí z taktilních, zrakových a sluchových exteroreceptorů. Potřebné stimulace při cvičení se dosahuje pomocí různých hmatů, pasivních
či aktivních pohybů, jakož i pohybů či statické práce proti vhodně zvolenému odporu. Cvičení je prováděno za uplatnění určitých zásad, v diagonálách.