Brüggerova metoda – působením patologicky změněných aferentních signalizací dochází v artromuskulárním systému ke vzniku reflektorických ochranných mechanismů, které vyvolávají ochranné reakce, v důsledku toho pak dochází ke změně fyziologických pohybů a držení, takže se stávají neekonomickými. Metoda se používá především u tzv. funkčních onemocnění hybného systému, dále u centrálních lézí, morbus Parkinson, skolióz.