Spirální dynamika – je anatomicky podložený koncept trojrozměrného držení a pohybové koordinace lidského těla. Vychází z principů anatomické stavby člověka a jeho ideální pohybové koordinace. Tento inovační pohled nám umožňuje zcela novou interpretaci anatomie a nové porozumění souvislostí pohybové koordinace. Metoda vychází z poznatku, že vývoj lidského těla a speciálně pohybový aparát se v průběhu evoluce optimálně přizpůsobil vzpřímené chůzi v podmínkách zemské gravitace. Lidské tělo je dynamická trojrozměrná jednotka, která je plasticky tvarována a formována řadou pohybových stereotypů jak v pozitivním, tak v negativním smyslu.