Metoda Mojžíšové – je nejfyziologičtějším způsobem léčby neplodných žen založeným na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. Léčebný prostředek představuje pohybové ovlivnění bederní páteře, kosti křížové, kostrče, pánve a svalů, a jejich vzájemné polohy. Tímto způsobem se pak prostřednictvím vegetativního nervového systému působí na ženské pohlavní orgány, a to buď cestou zlepšení jejich cévního zásobení, nebo zkvalitněním svalové a pojivové tkáně.