Klappova metoda- podstatou metody jsou cvičení lokomoce po čtyřech končetinách, sloužící k trojrozměrné mobilizaci páteře a ke korekci jejích vadných zakřivení, jako i ke zlepšování svalové síly, koordinace a vytrvalosti. Metoda je indikována pro cvičení skolióz a při různých poruchách držení těla.