McKenzie metoda – autor vychází z pozorování, že u mnoha klientů se bolesti v oblasti bederní páteře objevují, nebo zhoršují při návykovém kyfotickém držení v sedu, zatímco při chůzi a ve stoji tyto bolesti díky lepšímu postavení bederní páteře a pánve se zmírňují. Bylo prokázáno, že při kyfotizaci (vyhrbení) bederní páteře stoupá tlak v meziobratlových ploténkách a jejich jádra se posunují dozadu (dorzálně), ale při lordotizaci (naklopení vpřed) se nitroploténkový tlak snižuje a jádra se posunují dopředu (ventrálně). McEnzi se opírá o hypotézu, že většina bolestí v zádech je vyvolána drážděním nervových zakončení v těchto přetěžovaných strukturách. Rozhodující význam pro tuto metodu má extenze - záklon a napřímení. Stejné postupy platí jak pro bederní páteř, tak pro páteř krční.