Reflexní masáž - reflex je základní, nejjednodušší typ reakce (odpovědi) na vnější, nebo vnitřní podnět, nebo soubor podnětů. Reflexní masáž se snaží o současné odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, kterého lze dosáhnout z povrchu těla. Tím příznivě zasahuje do patogenního reflexního oblouku a zlepšuje hojivé pochody. Proti klasické masáži zde není tedy preferovaným místem zásahu nemocný kloub, tkáň nebo orgán, ale na podkladě tohoto onemocnění vzniklá a přetrvávající změna.