Škola zad – cílem školy zad je primární i sekundární prevence především funkčních a degenerativních onemocnění páteře. Vychází ze vztahu mezi zatížením meziobratlových disků a držením těla, na základě čehož si jako hlavní cíl klade ovlivnění držení těla a pohybového chování. Snahou je vyloučit v běžném denním životě především taková držení těla a vykonávání takových pohybů, které způsobují vysoké zatížení meziobratlové ploténky. Představuje didaktické metodické postupy, cílené především na problematiku obtíží páteře jak ve smyslu prevence, tak v určité formě terapie.