Měkké techniky - podobně jako u kloubů diagnostikujeme a léčíme mechanickou funkci měkkých tkání, abychom normalizovali jejich elasticitu a pohyblivost navzájem proti jiným strukturám. Měkké tkáně včetně kůže těsně obklopují pohybovou soustavu, tvoří důležitou složku samotných svalů a umožňují vzájemný pohyb všech těchto tkání proti sobě. Pohyb vlastní pohybové soustavy by nebyl možný, kdyby se, kůží počínaje, všechny struktury a tkáně také nepohybovaly vzájemným posunem, nebo protažením. Jde  často o pohyby značných rozsahů, bez nichž nemůže správně fungovat pohybová soustava samotná.