Synergická reflexní terapie – je preventivní, léčebná a pro účinnost fyzioterapie podpůrná metoda. Je koncipovaná především pro specifikum sekundárních poruch na pohybovém aparátu v závislosti na primární poruše CNS. Její hlavní přínos spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu a na dalších tělních systémech.