Funkční tréning

Trénink zaměřený na rovnováhu a vnímání pohybů těla a jeho polohu, vykonávanou v nestabilních podmínkách bez pomocí strojů. Tělesná hmotnost a jednotlivé segmenty těla jsou kontrolované ve všech pohybových rovinách.

 

Trénink, při kterém se používají vícekloubové komplexní cvičení zahrnující pohyby ve všech anatomických rovinách, kde je potřebné brzdění, zrychlování a stabilizace jednotlivých segmentů těla.

 

Cílem je individualizovat každý cvičební program založený na slabém článku člověka. Pokud tento slabý článek není identifikován, a nebude kompenzován, budou způsobeny neefektivní pohyby. Tento typ neefektivnosti může způsobit snížení výkonu a zvýšit pravděpodobnost zranění. Při správné aplikaci funkčního tréninku se minimalizuje možnost zranění, zlepší se přenos sil v kloubech, zvětší se kloubní pohyblivost a prodlouží se aktivní život.

 

Hlavní svalové skupiny vyžadující větší stabilitu :

 

1. Hluboké břišní svaly - bránice, svaly pánevního dna, krátké zádové svaly, příčný břišní sval

 

2. Abduktory kyčelního kloubu

 

3. Rotátorová manžeta ramenního kloubu a stabilizátory lopatky