Slovník procedur

Baby masáže Pneumopunktura, akupresura, Su-jok
Kineziotejping SM systém
 
PROČ   CVIČIT  PILATES ???
 
Původní styl pilates, jaký Joseph Pilates vyučoval, nebyl nic jiného než fyzicky náročný trénink. Pilates se zajímal o to, jak viditelně změnit lidské tělo, a ke svým žákům nepřistupoval ani pomalu, ani něžně. Ale jak se seznam jeho klientů prodlužoval, rozšiřovaly se i potřeby klientů – zcela nevyhnutelně nebyli někteří z jeho žáků dostatečně fyzicky zdatní, jiní potřebovali více péče či na tělo upravené cviky. A tak Joe Pilates rozšiřoval inventář cvičebního náčiní a zásobárnu cviků. Historie cvičení pilates je tak pestrá a interpretovalo ji tolik lidí, že se komunita nadšenců pro pilates začala tříštit.
V průběhu let se určité styly cvičení pilates zformovaly jako terapeutické cviky, zatímco jiné získaly spíše podobu tréninku pro atlety. Dnes existuje široké spektrum pojetí pilates. Pokud chcete bezpečně cvičit se skoliózou nebo bolestmi páteře, doporučuje se cvičit pilates v pomalejším tempu. Ale když například trénujete na triatlon a chcete pracovat na zpevnění břišních svalů, je doporučováno cvičit v ostrém až zběsilém tempu – „ některé cvičení pilates je lepší, než žádné pilates!“
Pilates cvičení je ovlivněno určitými prvky jógy, struktura tohoto cvičebního systému a zaměření na fyzické prvky, na rozdíl od duchovního zaměření jógy, staví pilates zcela mimo její pojetí.
Cviky pilates byly sestaveny tak, aby formovaly celkovou fyzickou zdatnost. Každý cvik má složku zaměřenou na sílu a složku zaměřenou na pružnost. Pokud potřebujete získat více síly než pružnosti, prostě se na danou složku zaměříte. Naopak program orientovaný na výrazné zvýšení pružnosti zařazuje cviky, které se soustřeďují na strečinkovou stránku pilates.
„Člověk, který inteligentně přemýšlí o zdravé stravě a spánkovém režimu a který pravidelně cvičí, užívá bezpochyby ten nejlepší lék, který mu příroda zdarma a v hojném množství nabízí!“ J.Pilates
Pokud pravidelně cvičíte, snižuje se u vás riziko mozkové mrtvice o 60%.
Tělesná aktivita snižuje riziko rakoviny prsu  u žen téměř o jednu třetinu.
Riziko vzniku všech forem rakoviny se snižuje nejméně o 25% a riziko úmrtí na srdeční choroby o 50%, pokud se pravidelně věnujete cvičení.
Ale proč právě pilates a ne jiný druh cvičeni?  Pilates nabízí stejné základní výhody, které sebou nesou i jiné druhy cvičení: větší síla, zlepšený svalový tonus a lepší vytrvalost jsou jen některé z těchto výhod. Pilates nabízí ještě další, méně viditelné výhody – zlepší se vám dýchání, koordinace a držení těla, nelze opomenout ani lepší stabilitu a rovnováhu, vaše pohyby budou ladnější a snazší, budete pružnější a hladina stresu se u vás výrazně sníží zlepšení kontroly nad vlastním tělem, zvítězí mysl nad svaly.
 
DÝCHÁNÍ
 
Nedílnou součástí pilates je soustředěné a koordinované dýchání. Výhody koordinovaného dýchání :   - zvětšíte si kapacitu plic, čímž přispějete nejen srdci, ale celému kardiopulmonálnímu systému
-          získáte energii a výkonnost = uděláte víc a méně se při tom unavíte
-           budete více imunní vůči onemocněním dýchacího aparátu a to díky zlepšení cirkulace krve v srdci a plicích
-           sníží se vám krevní tlak
-          váš hrudní koš a páteř budou pružnější a mobilnější
-          budete schopni lépe relaxovat a lépe se vypořádávat se stresem
 
SPRÁVNÉ   DRŽENÍ  TĚLA
 
Tělo ve správné ose lze definovat jako schopnost těla reagovat na síly působící na ně ze všech stran. Nejvýraznější silou působící na naše tělo je zemská přitažlivost, která na nás působí stále, celý den. Správným držením těla můžeme dopad gravitace na svoje tělo minimalizovat. Dnešní osteopatie říká, že většina onemocnění a úrazů svalů a kostí je důsledkem špatných pohybových návyků, které způsobují nerovnováhu a špatné držení těla. Správné držení těla vám zajistí :
- zlepšený postoj těla
- účinnější mobilitu
- bezbolestný rozsah pohybů
- zlepšený krevní oběh
- orgány fungující díky menšímu stlačení zdravěji
 
SÍLA
 
Sílu definujeme jako schopnost svalu vykonávat práci nebo generovat sílu. Ze silnějších svalů pro vaše tělo vyplývá mnoho výhod:
- silné svaly znamenají rovněž silné vazy a šlachy a snižují tak riziko úrazu
- vaše tělo bude spalovat více tuku a tím bude štíhlejší a silnější
- budete mít prospěch z nižšího krevního tlaku a ze zlepšení hladiny cholesterolu
- zlepšíte si rovnováhu a schopnost vykonávat každodenní činnosti
Pilates funguje trojrozměrně. Každý sestavený cvik bere v úvahu všechny úhly a tvary, abyste se mohli zaměřit na svaly z různých směrů. Funguje ve více rovinách najednou. Jde o dynamické cvičení. Zaměřuje se na posílení středu těla, aby účinně podepíral celé tělo.
 
STABILITA
 
Stabilita je definována jako schopnost odolávat změně – dopad každodenní práce, opakované pohyby a přirozený proces stárnutí způsobují, že se tělo stává méně stabilním a více náchylným k negativním změnám. Naše kostra má přirozeně se vyskytující silná místa, která střídají místa zvýšené mobility, kde je síla nižší. Pilates se snaží dát tato místa do rovnováhy zvýšením jejich mobility a síly napříč celou kostrou, čímž zlepšuje celkovou konstituční stabilitu. Mezi výhody, z kterých budete profilovat zlepšení stability , patří :
-          zlepšení funkční zdatnosti – činností, které vykonáváte každý den
-          prevence úrazů a nadměrného zatěžování páteře
-          zlepšení výkonů ve sportu
-          sekundární síla a stabilita se projeví v kyčlích a kolenou
Důležitý je silný střed. Pokud se bederní páteř nemůže spoléhat na centrální svaly, může dojít k poranění nebo přetěžování zad. Pilates obsahuje jedinečnou řadu cviků na posílení středu těla. Posilováním těla za všech úhlů a procvičováním obou stran pilates zároveň posiluje tělo zvnějšku dovnitř a zevnitř vez.
 
PRUŽNOST
 
Pokud chcete mít tělo co nejzdravější, snažte se mezi stabilitou a pružností dosáhnout rovnováhy. Pružnost definujeme jako „ rozsah pohybu v kloubu a jeho okolních svalech“. Ztuhlé svaly mají omezenou mobilitu, pružné svaly se dokážou pohybovat účinněji a s větším rozsahem pohybu. Pro nás to tedy znamená zvýšený výkon s menším rizikem poranění. „Pokud máte ve třiceti ztuhlou páteř, jste staří. Pokud máte pružnou páteř v šedesáti, jste mladí.“ J.Pilates
Mezi výhody, které vám přinášejí pružné svaly, patří:
-          zmenšení napětí ve svalech, často způsobené stresem
-          zlepšení nesprávné pozice svalů, způsobené špatným držením těla
-          zlepšení koordinace těla, protože nervový systém vysílá rychleji signály
-          zlepšení krevního oběhu
-          rychlejší rekonvalescence po úrazu
-          více energie díky lepšímu krevnímu oběhu
 
KONTROLA   POHYBŮ  TĚLA
 
Kontrolu těla definujeme jako souhrn schopností, které dohromady tvoří vysokou míru účinnosti pohybu a výrazně snižují chování vedoucí k úrazu. Pomocí pilates lépe naplánujete načasování, rovnováhu a motoriku tak, abyste při pohybu z bodu A do bodu B vynaložili méně času a energie. Rovněž budete připraveni lépe na důsledky nehod a budete reagovat rychleji, když už k nehodě dojde. Pomocí pilates se naučíte zkoordinovat mysl, tělo a dýchání.
 
TVAR   POSTAVY  A  SVALOVÝ  TONUS
 
Svalový tonus je definován napětím vláken tvořících sval, když je sval v klidu. Pilates je ideální forma cvičení k vytvarování postavy a vyrýsování svalů. I když při cvičení využíváte pouze hmotnosti vlastního těla a občas pomůcky při cvičení proti odporu, nabízí tento systém posílení celého těla, protože se zaměřuje na každičkou část těla.
 
VYTRVALOST
 
Svalová vytrvalost neboli výdrž je schopnost svalů pokračovat. Pilates pro začátečníky není stabilní činnost jako běh nebo jízda na kole. Jde spíše o trénink, při kterém postupně provádíte tzv. kolečko různých činností. Při pilates budujete svalovou vytrvalost nejen v rámci jednotlivých cviků, ale také s ohledem na celou sestavu, tudíž je třeba věnovat pozornost obojímu.
 
MYSL  VLÁDNE  TĚLU
 
„ Co je rovnováha mezi myslí a tělem ? Je to vědomá kontrola všech pohybů svalů v těle !“ J.Pilates
Malé dítě musí zopakovat jeden pohyb až 30 000 krát aby se jej dobře naučilo. Nervový systém si buduje novou cestu (= stavební projekt). Tím, jak budete cvičit pilates budete sestavovat a plánovat motorické programy. Budete snáze plánovat a dávat dohromady pohyby. V první fázi cvičení „kognitivní“ mysl rozpoznává obrazy a slova a sestavuje plán. Druhá fáze „asociativní“ je o neustálém opakování jednotlivých cviků a tím se zdokonaluje a vylepšuje technika jednotlivého pohybu. Poslední fáze „zaumatizování“  je čas, kdy budete umět celou sestavu dobře, že se s ní ztotožníte a budete každý cvik provádět automaticky. Mentální proces je převáděn na fyzický pomocí nervového systému. „ Je to naše mysl, která dává tvar tělu!“ J.Pilates  Paměť je při cvičení pilates klíčem.
 
ODBOURÁVÁNÍ  STRESU
 
Negativní napětí je toxické. Chemický stres zasahuje jako pomalý únik jedovatých látek. Je postižen celý organismus. Pravidelné cvičení je jednou z nejlepších dostupných strategií fyzického odbourávání stresu.
-          cvičením se uvolňují napjaté svaly, které přispívají k pocitu stresu
-          cvičením se uvolňují endorfiny, díky kterým se nám zlepšuje nálada
-          cvičením zlepšujete kvalitu spánku, který dramaticky odbourává negativní vliv stresu
Cvičením dáváme svému tělu šanci naučit se vypořádávat se stresem, když zatěžujete všechny fyziologické systémy svého těla naráz, musí se tento systém spojit a komunikovat navzájem, aby mohlo vaše tělo účinněji a efektivněji reagovat.
Zvláštnosti pilates
  1. Pilates zlepšuje dýchání , které synchronizuje  s pohyby. Člověk s tělem vytrénovaným pomocí pilates se spíše zastaví a několikrát se nadechne, pokud pociťuje stres. To vede k lepší duševní očistě a sníženému výskytu iracionálních výbuchů.

  2.  Protože pilates se zaměřuje na správný postoj a držení těla, tělo se snáze pohybuje. Špatná mechanika těla a chronická bolest jsou odstraněny, což vede ke zdravějšímu a snazšímu fyzickému pohybu.

  3.  Kontrola těla, kterou pomocí pilates budujete, snižuje výskyt každodenních nehod, které nám způsobují úrazy a obtěžují  nás.

  4.  

ŠEST  PRINCIPŮ  PILATES
 
1.   KONTROLA – cílem je zaujmout silnou a zpevněnou pozici. Od začátku do konce byste neměli provádět žádné nepodstatné a nejisté pohyby.
2.   KONCENTRACE – celý cvik a jeho fáze si v duchu vysvětlujte. Mluvte sami k sobě. Buďte sami sobě učitelem a veďte sami sebe celým cvikem. Opravte, co vidíte a o čem víte, že je slabým místem. Nenechte myšlenky volně poletovat.
3.   CENTRUM SÍLY -  pro zdůraznění třetího principu silného centra je klíčová vizualizace.  Teď spojíte dohromady mentální a fyzickou sílu a zaměříte pozornost na střed svého těla. Střed těla by měl být nejsilnější částí vaší anatomie.
4.   PŘESNOST -  přesnost je zřejmá z tvaru postavy, z načasování a z tempa cvičení
5.   DÝCHÁNÍ – zaměřit se na správné dýchání znamená dbát na kvalitu a efektivitu dýchání
6.   PLYNULOST -  je dobré naučit se spojovat jednotlivé pohyby s nádechem a výdechem. Při každém cviku by se měla dodržovat stejná kvalita a plynulost.
Pilates vyžaduje osobní přístup, mělo by být upraveno na míru tělu a mysli tak, aby bylo tím nejúčinnějším cvičebním režimem.
Můžeme vám pomoci rozhýbat vaše tělo zdravým a radostným způsobem v naší ambulanci při hodinách cvičení pilates. 
Bude pro nás poctou být vám nápomocni ve vašem rozhodnutí v dopřávání si navždy privilegia   ŽÍT  ZDRAVÝ  SILNÝ  ŽIVOT!