Kalanetika

Kalanetiku pod názvem The Callanetics Excercise Method uvedla do světa v roce 1980 Callan Pinckneyová.     Tato   velmi  individuální  a  specifická  metoda  využívá  přesné  polohy  těla k izolování specifických svalových skupin a potom velmi malými silně účinnými pohyby nutí svaly k intenzivní práci, což vyžaduje větší zapojení hlubokých svalových vláken. Zapojení většího počtu svalových vláken vede k rychlejšímu posílení. Každá svalová skupina  je zahřáta, potom posílena a následně protažena, což vede k celkovému tělesnému zdraví, zlepšování síly, flexibility a svalové vytrvalosti.

 

V poslední době se Kalanetika znovu dostává do popředí. Principy původní Kalanetiky zůstávají stejné, ale v souladu s posledními výzkumy a moderními trendy, které kladou daleko větší důraz na zdraví, se některé přístupy pozměnily.

 

Největší změna  -   klade se velký důraz na stabilizaci trupu, neutrální polohu páteře a pánve a zcela se z původní Kalanetiky vynechávají cviky, které by u některých osob mohly způsobit zranění.   Nově  se  také  zařazují  cviky  na  posílení    nejen     "ožehavých partií"  ,  ale   také na zpevnění  horní části těla = prsní, zádové svaly, svaly horních končetin a šíjové svaly.

 

PRINCIPY

 

IZOLOVÁNÍ

 

Sval, nebo svalová skupina by měly pracovat izolovaně. Jejich izolovaná činnost se zajistí fixováním zbytku těla v neměnné poloze a veškerá pozornost s energie se soustředí na část těla, která má být ovlivněna posilováním.

 

PLYNULOST

 

Pohyby se provádějí plynule, tahem bez trhání a švihu. Vedený pohyb je účinný a zabrání možnému  poškození svalových vláken.

 

PŘESNOST

 

Statická poloha těla i pohyb pracujících částí těla musí být přesné, jinak se nemusí dosáhnout očekávaného účinku a cvik se dokonce může stát škodlivým.

 

KONTRAKCE - UVOLNĚNÍ

 

Účinek  cvičení  je  dán specifickou činností svalů, kdy dochází ke krátké kontrakci a uvolnění v takzvané prekontrakci svalu, kdy je sval v napětí. To znamená : cvičící zaujme určitou polohu těla, která umožní izolovanou práci určitého svalu, provede pohyb, kterým dosáhne vrcholné kontrakce a tedy maximálního napětí tohoto svalu a v této dosažené fázi pohybu provádí krátké kontrakce a uvolnění daného svalu.

 

NEUTRÁLNÍ POLOHA PÁNVE - PÁTEŘE

 

Neutrální poloha pomáhá minimalizovat napětí v měkkých tkáních a páteři a pomáhá tělu pracovat efektivně a bezpečně. Svaly středu je třeba posilovat a protahovat tak, aby mohly být oporou pro páteř a pánev. Svalové nerovnováha v pánvi způsobuje dysfunkční pohybové návyky celého těla, což má za následek vadné držení středu těla a celé páteře. Vybalancovaná pánev je oporou bederní páteře a drží nohy a chodidla ve správné poloze. Nestabilní  pánev  ovlivňuje  celé  tělo  dynamicky  nahoru  až  ke  krční  páteři   a   dolů        až po konečky prstů nohou.

 

POČET OPAKOVÁNÍ

 

Intenzita cvičení je v Kalanetice dána velkým počtem opakování cviku a náročností polohy těla. Počet opakování se pohybuje od 75 do 100,  v jednostranných cvicích, kdy pracuje jedna a potom druhá polovina těla se počet opakování pohybuje mezi 30 a 50 .

 

POSTUPNÉ ZVĚTŠOVÁNÍ ZÁTĚŽĚ

 

Účinek cvičení je dán adaptací svalových vláken na zátěž. V Kalanetice je počet opakování cviku vždy neměnný a zatížení se zvětšuje změnou polohy těla na obtížnější. Většinou se toho docílí zvětšením páky (polohy končetin), kterou sval v napětí drží.

 

POSÍLENÍ - PROTAŽENÍ

 

Specifický účinek Kalanetiky na svaly je v protažení  posilované svalové skupiny. při krátkých kontrakcích jsou svalová vlákna posilována a tím zkracována. Následné protažení svalu je vrátí  do délky, čímž se udrží  jejich pružnost a současně kloubní pohyblivost v příslušném kloubu. Správné protažení také pomůže odstranit  napětí a únavu ze svalu, zabrání zvětšování objemu svalu a přispěje k jeho zpevnění.

 

DÝCHÁNÍ

 

Dýchání je hluboké a přirozené = nádech je nosem do spodní části hrudníku a s každým výdechem ústy se zpevňují břišní svaly  a vtahují se k páteři.  Maximální důraz se klade na to, aby  se  nezadržoval dech. V pokročilém cvičení se nádech provádí na 5 dob (  5x   kontrakce a uvolnění svalu), výdech na 5 dob (  5x   kontrakce a uvolnění svalu).

 

PŘÍNOS KALANETIKY

 

1. Přispívá ke zpevnění svalů, rozvoji svalové síly a svalové vytrvalosti

 

2. Zlepšuje koordinaci, rovnováhu a přispívá k uvědomění si těla

 

3. Lze cvičit prakticky kdekoliv a kdykoliv

 

4. Zapojuje maximum svalových vláken

 

KDO MŮŽE CVIČIT KALANETIKU ?

 

Kdokoliv, kdo splňuje zdravotní podmínky .

 

DOPORUČENÍ

 

Počet lekcí týdně je dán požadavkem na účinnost cvičení. Je možné říct, že čím častěji se kalanetika cvičí, tím je účinek větší. Může se cvičit denně - 1 den v týdnu nechat svaly relaxovat, aby nedošlo k jejich přetížení. Cvičení méně než 3x v týdnu ztrácí účinek, nedochází k postupnému zvětšování zátěže a svaly se vracejí na původní úroveň